Molemirui

O amogetswe se ke tsebe ya Molemirui pampiri ya gago ya dikgang tsa balemi le barui.

Bokamoso jwa temothuo”

Advertisement
%d bloggers like this: